Aceast? politic? privind cookie-urile explic? ce sunt cookie-urile ?i modul în care le folosim, tipurile de cookie-uri pe care le folosim, adic? informa?iile pe care le colect?m folosind cookie-uri ?i modul în care sunt utilizate aceste informa?ii ?i cum s? control?m preferin?ele cookie-urilor. Pentru informa?ii suplimentare despre modul în care utiliz?m, stoc?m ?i p?str?m securitatea datelor dvs. personale, consulta?i Politica noastr? de confiden?ialitate.

Pute?i oricând s? v? schimba?i sau s? v? retrage?i consim??mântul din Declara?ia cookie-urilor de pe site-ul nostru web

Afla?i mai multe despre cine suntem, cum ne pute?i contacta ?i cum proces?m datele personale în Politica noastr? de confiden?ialitate.

Consim??mântul dvs. se aplic? urm?toarelor domenii: www.casatudor.eu

[user_consent_state]


Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fi?iere text mici care sunt utilizate pentru a stoca mici informa?ii. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dvs. atunci când site-ul web este înc?rcat pe browserul dvs. Aceste cookie-uri ne ajut? s? func?ion?m corect site-ul, s? îl facem mai sigur, s? oferim o experien?? mai bun? utilizatorului ?i s? în?elegem cum func?ioneaz? site-ul web ?i s? analiz?m ce func?ioneaz? ?i unde trebuie îmbun?t??it.

Cum folosim cookie-urile?
Ca majoritatea serviciilor online, site-ul nostru web folose?te cookie-uri proprii ?i ter?e în mai multe scopuri. Cookie-urile primare sunt în mare parte necesare pentru ca site-ul web s? func?ioneze corect ?i nu colecteaz? niciuna dintre datele dvs. de identificare personal?.

Cookie-urile de la ter?e p?r?i utilizate pe site-ul nostru web sunt în principal pentru a în?elege cum func?ioneaz? site-ul web, cum interac?iona?i cu site-ul nostru web, pentru a ne p?stra serviciile în siguran??, pentru a furniza reclame relevante pentru dvs. ?i, în general, pentru a v? oferi un utilizator mai bun experimenteaz? ?i ajut? la accelerarea interac?iunilor tale viitoare cu site-ul nostru web.
Ce tipuri de cookie folosim?
Esen?ial: Unele cookie-uri sunt esen?iale pentru a putea experimenta func?ionalitatea complet? a site-ului nostru. Acestea ne permit s? men?inem sesiunile utilizatorilor ?i s? prevenim orice amenin??ri la adresa securit??ii. Nu colecteaz? ?i nu stocheaz? nicio informa?ie personal?. De exemplu, aceste cookie-uri v? permit s? v? conecta?i la contul dvs. ?i s? ad?uga?i produse la co? ?i s? efectua?i plata în siguran??.

Statistici: Aceste cookie-uri stocheaz? informa?ii precum num?rul de vizitatori ai site-ului web, num?rul de vizitatori unici, paginile site-ului web vizitate, sursa vizitei etc. Aceste date ne ajut? s? în?elegem ?i s? analiz?m cât de performant este site-ul web ?i unde are nevoie de îmbun?t??iri.

Marketing: Site-ul nostru web afi?eaz? reclame. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a personaliza reclamele pe care vi le ar?t?m astfel încât s? fie semnificative pentru dvs. Aceste cookie-uri ne ajut?, de asemenea, s? urm?rim eficien?a acestor campanii publicitare.
Informa?iile stocate în aceste cookie-uri pot fi folosite ?i de furnizorii de anun?uri ter?i pentru a v? afi?a reclame ?i pe alte site-uri web din browser.

Func?ional: T Acestea sunt cookie-urile care ajut? anumite func?ionalit??i neesen?iale de pe site-ul nostru. Aceste func?ionalit??i includ încorporarea de con?inut precum videoclipuri sau partajarea con?inutului site-ului web pe platformele de socializare.

Preferin?e: Aceste cookie-uri ne ajut? s? stoc?m set?rile ?i preferin?ele de navigare, cum ar fi preferin?ele de limb?, astfel încât s? ave?i o experien?? mai bun? ?i mai eficient? la viitoarele vizite pe site.

 

Cum pot controla preferin?ele cookie-urilor?
Dac? decide?i s? v? schimba?i preferin?ele ulterior prin sesiunea de navigare, pute?i face clic pe fila „Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri” de pe ecran. Aceasta va afi?a din nou notificarea de consim??mânt, permi?ându-v? s? v? schimba?i preferin?ele sau s? v? retrage?i în totalitate consim??mântul.

În plus, diferite browsere ofer? diferite metode de blocare ?i ?tergere a cookie-urilor utilizate de site-uri web. Pute?i modifica set?rile browserului dvs. pentru a bloca / ?terge cookie-urile. Pentru a afla mai multe despre cum s? gestiona?i ?i s? ?terge?i cookie-urile, vizita?i wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.